Cách Tính Màng Bopp

Bảng Tính Màng  Bopp bóng mờ Ra Kg
Số lượng Mét
Chiều cuộn CM
Độ dày
micromet
Số cuộn Cuộn
Số KG KG
 
1 Cuộn màng  Bopp cán  được bao nhiêu tờ
Số lượng Mét
Số Cuộn Cuộn
chiều dài cán CM
Số lượng  Tờ
Lưu ý :  độ dày 15  micromet tức là màng 1.5

Cách Tính Túi PP

Bảng Tính Túi PP Ra Số Tờ Hoặc Cái
Số Lượng KG
Chiều Rộng CM
Chiều Cao CM
Độ Dày
Micromet
Số Lượng Tờ & Cái
Lưu ý :  độ dày  15  micromet tức là màng 1.5 Dem

Cách Tính Supbo

Cách Tính Suppo PVC Từ KG Quy Ra Cái
Số lượng KG
Chiều Dài CM
Chiều Rộng CM
Độ Dày
Micromet
Số lượng Tờ & Cái
 
Cách Tính Suppo PVC Quy Cái  Ra KG
Số lượng Tờ & Cái
Chiều Dài CM
Chiều Rộng CM
Độ Dày
Micromet
Số lượng KG
Lưu ý :  độ dày  15  micromet tức là màng 1.5 Dem