Kích thước Số màu Số mặt Số lượng
Loại giấy Độ dày  Giá / tờ Tổng tiền