Kích Thước Số Màu Số Lượng Giá / Tờ
Loại giấy Độ dày   Cán Màng Tổng Tiền
Có Keo Hay Không