Chiều dài Cm Chiều rộng Cm Cán màng  Cắt Bế 
Số Màu in Chất Liệu Nhập Số Lượng vào Số Nhãn trên 1 tờ
 Giá 1 Tờ Thành tiền Tổng Số Lượng Tem Nhãn Đặt in