Dài Cm Rộng Cm Cán màng  Cắt Bế 
Màu in Chất Liệu Số Lượng Số Nhãn 1 tờ
 Giá Thành tiền TC Số Nhãn Đặt in